skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Việc làm

Việc làm

Sinh viên Khoa Địa lý sau khi tốt nghiệp có cơ hội được làm việc tại nhiều đơn vị tuyển dụng:
1. Cơ quan nhà nước:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, các Sở Tài nguyên và Môi trường, các Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm đo đạc bản đồ,...

- Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an; Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu; Viện Công nghệ vũ trụ,...; 
- Phòng Quản lý đô thị các quận/huyện làm việc trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, quản lý môi trường,…

2. Công ty, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ
- Các công ty, doanh nghiệp về cảnh quan, địa mạo, du lịch, bản đồ, công nghệ đo đạc, môi trường, quy hoạch,…
- Các công ty về quản lý dữ liệu và GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu về quy hoạch cấp tỉnh, cấp quốc gia,…
- Các công ty về bản đồ, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và công ty tư vấn dịch vụ về đất đai, giao thông, công nghệ dẫn đường (Geo Việt, VietMap)...
- Công ty, doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản
3. Trường đại học, cao đẳng, THPT, Viện nghiên cứu
Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu; giáo viên địa lý,…Xem thêm thông báo về tuyển dụng, cơ hội việc lại tại đây