skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Danh sách ban liên lạc cựu sinh viên các khóa

Danh sách ban liên lạc cựu sinh viên các khóa

STT Chức vụ Họ tên Khóa Lớp Email Chức vụ/Cơ quan
1 TS. Ngô Quang Toàn K11 Địa lý ngoquangtoan48@gmail.com Viện phó Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ biển, Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam
2 TS Nguyễn Thành Vạn K11 Địa lý vannt48@gmail.com Nguyên Phó cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
3   Nguyễn Văn Hồng K12 Địa lý   Nguyên Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
4   Nguyễn Công Tuyết K12 Địa lý    
5   Nguyễn Văn Đồng K12 Địa lý    
6 GVC Nguyễn Đức Khả K12 Địa lý khanguyen176@gmail.com Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
7 TS Nguyễn Thanh Sơn K13 Địa lý ntson0450@gmail.com Hải Phòng
8   Chu Thị Ánh K13 Địa lý   Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
9   Phí Văn Đấu K14 Địa lý phivandau.thaibinh@gmail.com Nguyễn Hoàng Tôn
10 PGS.TS. Đoàn Văn Bộ K14 Địa lý bodv@vnu.edu.vn Khoa KTTV, Trường ĐHKHTN
11 PGS.TS. Vũ Văn Phái K14 Địa lý vuvanphai@yahoo.com.vn Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN
12 TS  Nguyễn Xuân Độ K15 Địa lý   Phó cục trưởng Cục điều tra và Kiểm soát Tài nguyên và Môi trường Biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
13 TS.NCVCC Nguyễn Đình Kỳ K15 Địa lý dinhkyvdl@gmail.com Nguyên Viện trưởng Viện Địa lý
14 TS.  Vũ Văn Vĩnh K15 Địa lý   Nguyên Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam
15   Nguyễn Văn Truyện K16 Địa lý truyen_nguyenvan@yahoo.com Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Nam
16 ThS Ngô Quang An K16 Địa lý   Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Nam Định
17 TS Đặng Huy Rằm K16 Địa lý   Ngyên Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
18 PGS.TS. Hà Quang Hải K17 Địa lý hqhai@hcmus.edu.vn Trưởng BM Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường, ĐHKHTN, ĐHQG TPHCM
19   Đinh Hữu Lực K18 Địa lý   Nguyên TP TCCB, Sở GDDT Ninh Bình, số nhà 33 Nguyễn Du, phường Nam Bình, TP. Ninh Bình
20   Phạm Văn Quyết K18 Địa lý    
21 PGS.TS Lại Vĩnh Cẩm K19 Địa lý lvcamminh04@yahoo.com Viện trưởng Viện Địa lý
22            
23 PGS.TS Uông Đình Khanh K23 Địa lý uongdinhkhanh@gmail.com P. Viện trưởng Viện Địa lý
24 TS. Đinh Văn Huy K23 Địa lý   P. Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện HL KH&CN Việt Nam
25   Đoàn Hải Triều K25 Địa lý   PGĐ Sở KHCN Cao Bằng
26 ThS.  Lê Minh Sơn K25 Địa lý lminhson@monre.gov.vn GĐ Đài Viễn thám Trung ương, Cục VT Quốc gia
27   Trịnh Minh Hùng K25 Địa lý    
28   Đoàn Đình Kiên K28 Địa lý commander.map@gmail.com
ksdoandinhkien@yahoo.com.vn
TP HCM
29   Dương Hiền Lương K28 Địa lý dhluong59@yahoo.com.vn Vũ Trọng Phụng
30     K28 Địa lý    
31   Nguyễn Đình Bốn K31 Địa lý    
32     K31 Địa lý    
33 Ông Phạm Quốc Ka K34 Địa lý   Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng
34 Thượng tá, TS. Nguyễn Đức Tuệ K34 Địa lý tuengduc@gmail.com Giám đốc Trung tâm Thông tin địa lý, Cục Bản đồ, Bộ Tổng cục Tham mưu
35 Thượng tá, PGS.TS. Nguyễn Đăng Hội K34 Địa lý danghoi110@gmail.com Viện trưởng Viện ST Nhiệt đới, TT Nhiệt đới Việt Nga, Bộ QP
36 TS. Trần Nam Bình K40 Địa lý   Bộ Khoa học và Công nghệ
37   Trần Văn Chương K35 Địa lý tranvanchuong73@yahoo.com Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển công nghệ Đo đạc và Bản đồ
38   Hoàng Dũng (Hoàng Kim Quang) K35 Địa lý quanghk@anthi.com.vn Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH ANTHI Việt Nam
39 TS. Hà Quý Quỳnh K37 Địa lý haquyquynh@gmail.com Trưởng ban Ứng dụng và triển khai công nghệ, VAST
40   Nguyễn Hoài Hương K37 Địa lý ddhhhm@yahoo.co.uk  
41 TS. Phạm Thanh An K37 Địa lý ptantiger@yahoo.com Cục Bản đồ, Bộ Quốc Phòng
42   Đinh Lan Anh K37 Địa lý dlanh74@yahoo.com  
43 ThS. Vũ Thị Minh Trâm K39 Địa lý veatram@gmail.com Trưởng phòng/Tổng cục Môi trường
44 TS. Lê Trịnh Hải K39 Địa lý letrinhhai@gmail.com Tổng cục Môi trường
45   Đậu Khắc Tài K40 Địa lý   Trường Đại học Vinh
46   Nguyễn Xuân Hòa K40 Địa lý hoacodeco@yahoo.com Viện Địa lý Nhân Văn
47   Trần Trọng Hiếu K40 Địa lý hieutrong@gmail.com Tập đoàn Zinnia
48 TS. Trần Anh Tuấn K41 Địa lý tuan0906@yahoo.com Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
49   Đặng Quang Hưng K41 Địa lý maptechgisvn@gmail.com Công ty cổ phần công nghệ bản đồ và hệ thông tin Địa lý
50   Nguyễn Tiến Cường K41 Địa chính ntc.monre@gmail.com Vụ hợp tác quốc tế, BTNMT
51 TS. Nguyễn Ngọc Ánh K41 Địa chính anh.hnue@gmail.com Trường ĐH Sư Phạm HN
52 ThS Vũ Lệ Hà K41 Địa chính vuleha.tnmt@gmail.com Giảng viên Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
53 TS. Phạm Thị Trầm K42 Địa lý trampham.iesd@gmail.com Viện Địa lý Nhân văn - Viện HLKHXH VN
54   Mạc Văn Chiến K42 Địa lý macvanchien@gmail.com Phòng Hành Chính - Nhân Sự, Công ty CP Kavico (về xây dựng), Ngõ Tuổi Trẻ đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
55 ThS. Hoàng Hồng Huệ K42 Địa lý hoanghonghue@gmail.com
hoanghonghue@yahoo.com
Phòng quan hệ quốc tế và khách hàng, Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ công nghệ Tài nguyên - Môi trường (TECOS). 
56 TS Trần Anh Tuấn K42 Địa lý trananhtuanvnu@gmail.com Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội
57 TS Nguyễn Quang Tuấn K42 Địa lý   Trưởng Bộ môn Trắc địa-Bản đồ -GIS, Trường ĐH KH Huế
58   Phi Lương K42 Địa chính philuong1979@yahoo.com.vn VPĐKQSDĐ Tây Hồ, Hà Nội
59 TS Ngô Đức Mậu K42 Địa chính ndmau@gdla.gov.vn Tổng cục Quản lý đất đai, Hà Nội
61 ThS. Đinh Xuân Thành K43 Địa lý dx.thanhmas@gmail.com Vụ TCCB, Tổng cục dạy nghề, Bộ LĐTBXH
64   Nguyễn Tiến Dũng K43 Địa chính nguyentienhuy2012@gmail.com  
65   Hoàng Yến K43 Địa chính hoangyen.hbl@gmail.com Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội
66   Trần Văn Hiến K44 Địa lý hlbay2205@gmail.com Ban Quản lý Vịnh Hạ Long
67 ThS Trần Trung Kiên K44 Địa lý kientt@wrd.gov.vn Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
68 ThS. Đinh Ngọc Đạt K44 Địa chính dndat@sti.vast.vn
dndat.gis@gmail.com
Phó phòng/Viện khoa học Vũ Trụ
69 ThS. Vũ Hải Thắng K44 Địa chính vuhaithang@gmail.com Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính - Tổng cục QLĐĐ - Bộ TNMT
70   Nguyễn Thị Duyên K44  Địa chính duyengpmb@gmail.com Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP Hà Nội, 
71   Nguyễn Bá Cường K45 Địa lý cuongha2008@gmail.com Trường THPT Vân Nham -Hữu Lũng- Lạng Sơn
73   Vũ Xuân Hùng K45 Địa chính vuxuanhung_k45@yahoo.com.vn XN Bay chụp ảnh Địa hình
74   Nguyễn Hồng Quân K45 Địa chính nguyenhongquan300479@gmail.com UBND Quận Thanh Xuân
75   Nguyễn Chí Công K45 Địa chính congnchg@gmail.com Chi cục Bảo vệ Môi trường
76   Lê Văn Thi K45 Địa chính lethi@noithatak.com Phó phòng/TT Thông tin dữ liệu, cục Bản đồ VN
77   Nguyễn Hữu Huynh K46 Địa lý nhuuhuynh@gmail.com Viện Lâm nghiệp nhiệt đới
78   Nguyễn Thị Thu Thủy K46 Địa lý sallynguyen1309@gmail.com Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, VAST
79   Trần  Minh Hà K46 Địa chính 154.minhha@gmail.com TT điều tra đánh giá TN đất
80   Nguyễn Minh Tuân K46 Địa chính nguyenminhtuancs@gmail.com VPĐK huyện Đan Phượng
81   Vũ Tuấn Anh K46 Địa chính tuananhvu8668@gmail.com Cty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính bưu điện
82 ThS. Nguyễn Ngọc Hân K47 Địa lý hanvifep@gmail.com Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Bộ NNPTNT
83   Nguyễn Hương Trang K47 Địa lý trangniop@gmail.com Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
84 ThS. Nguyễn Thanh Thủy K47 Địa chính ntthuydostic@gmail.com Phó trưởng phòng - Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
85   Nhâm Thị Lan Hương K47 Địa chính lanhuong0207@gmail.com Giám đốc Angel Studio
86 TS Nguyễn Văn Hồng K48 Địa lý nguyenhong.ig@gmail.com Viện Địa lý, Viện HL KHCN VN
87 ThS Nguyễn Thị Thu Hiền K48 Địa lý nguyenthithuhien2803@gmail.com Cục Viễn thám Quốc Gia; 
88   Chu Thị Quỳnh Diệp K48 Địa chính quynhdiep_gtz@yahoo.com Cục quy hoạch- tổng cục quản lý đất đai- Bộ TNMT
89   Hoàng Diệu Linh K48 Địa chính dlinh_85@yahoo.com Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
90   Ngô Đức Anh K48 Địa chính ndanh84@gmail.com Trung tâm Vệ tinh Quốc gia - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
91   Lương Thế Việt K49 Địa lý vietlgt@gmail.com Cục Địa chất và Khoáng sản VN - HN
92   Đỗ Mạnh Hùng K49 Địa lý hungdomanh84@gmail.com Tập đoàn Mai Linh - HN
93   Thái Thị Nhật Linh K49 Địa chính thainlinh.hus@gmail.com Trung tâm điều tra đánh giá tài nguyên đất
94   Vũ Thị Ngọc Hiền K49 Địa chính hientnmthadong@gmail.com Phòng TNMT quận Hà Đông
95 ThS. Nguyễn Quang Anh K50 Địa lý aqnacm@gmail.com Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
96 ThS Nguyễn Hoàng Ninh K50 Địa lý ninh.dcks@gmail.com Viện Địa Chất và Khoáng Sản
97   Lê Thị Hải Vân K50 Địa chính lehaivan2804@gmail.com Chi nhánh phát triển quỹ đất Hà Đông
98   Hoàng Trần Trung K50 Địa chính httrung.tnmt@gmail.com Trưởng phòng QLĐĐ, chi cục Quản lý đất đai STNMT tỉnh Tuyên Quang
99   Lê Đình Kiên K50 Địa chính ldkien116@gmail.com Ban Tổ Chức Huyện ủy, huyện Đan Phượng, T.P Hà Nội
100 ThS. Giang Văn Trọng K51 Địa lý giangvantrong@gmail.com Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
101 ThS. Phan Thị Thanh Hải K51 Địa lý thanhhaidialy@gmail.com Trung tâm nghiên cứu đô thị, ĐHQGHN
102   Nguyễn Minh Tâm K51 Địa chính minhtamdc88@gmail.com Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội
103   Phạm Văn Bình K51 Địa chính pvbinh20@gmail.com Trung Tâm Ứng Dụng và Phát triển Công Nghệ Địa Chinh
104   Nguyễn Thị Ánh K51 Địa chính nguyenanh87k51@gmail.com  Chi nhánh vpđk đất đai hn - quận Thanh xuân.
105 ThS Hoàng Xuân Đức K52 Địa lý Hoangduchus@gmail.com Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
106 ThS Kiểu Hải Liên K52 Địa lý kieuhailien116@gmail.com Bộ Tham mưu, Quân chủng PK-KQ
107   Đinh Thị Thu Thủy K52 Địa chính dinhthuyk52@gmail.com  
108   Đỗ Lan Hương K52 Địa chính huong_tra_1206@yahoo.com.vn UBND phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
109 ThS. Nguyễn Thị Huyền Thu K53 Địa lý nangthu.thu@gmail.com Viện Địa lí nhân văn - Viện HLKHXH VN
110   Nguyễn Thị Nhung K53 Địa lý nhungnguyen45@gmail.com Công ty TNHH Công nghệ niềm tin
111   Trang Công Dương K53 Địa chính trangcongduong@gmail.com  
113 ThS Ngô Trung Dũng K54 Địa lý Ngotrungdung266@gmail.com  
115 ThS Nguyễn Thị Phương K54 Địa lý phuongnt.hus@gmail.com  
116   Vũ Công Tùng K54 Địa chính tungvu289@gmail.com Công ty  Cổ phần Bất động sản Unicoland, Tầng 23, Tòa nhà Icon 4 - 234 Đê La Thành
117   Trần Đức Việt K54 Địa chính viet0791@gmail.com Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
118 ThS Nguyễn Thị Nhạn K55 Địa lý nhannguyenkhtn@gmail.com  
119   Đặng Thị Minh Huê K55 Địa lý dangminhhuehb@gmail.com Công Ty Cổ Phần Foody
120 ThS Ngô Văn Bình K55 Địa chính ngobinh202@gmail.com Tổng cục quản lý đất  đai
121   Nguyễn Hồng Phương K55 Địa chính hongphuongdttg@gmail.com Công ty VidaGIS
122   Đỗ Ngọc Mai K56 ĐLTN dongocmaihus@gmail.com  
123   Nguyễn Doãn Long K56 ĐLTN nguyendoanlongpkk@gmail.com  
124   Nguyễn Tiến Dũng K56 QLDD dungnt2804@gmail.com  
125   Nguyễn Thị Kim Anh K56 QLDD kimanh9235@gmail.com Ban Công tác đại biểu
126   Phạm Vân Anh K57 ĐLTN phamvananh11694@gmail.com  
127   Nguyễn Thúy Nga K57 ĐLTN saobachduong254@gmail.com  
128   Nguyễn Đình Phúc K57 QLDD nguyendinhphuc1602@gmail.com Công ty Vietstar Land, Hà Nội
129     K58 ĐLTN    
130     K58 ĐLTN    
131     K58 QLDD