skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Ngành Địa lý tự nhiên

Ngành Địa lý tự nhiên

NGÀNH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN (CTĐT CHUẨN) 
MÃ NGÀNH: 7440217
KHOA ĐỊA LÝ
1. Liên hệ
2. Giới thiệu chung
 • Địa lý tự nhiên là ngành khoa học tổng hợp về đặc trưng và hoạt động của các quyển trên Trái đất và mối tương tác giữa con người với thế giới bên ngoài..
 • Ngành học Địa lý Tự nhiên trang bị cho sinh viên góc nhìn không gian độc đáo để hiểu biết thế giới hiện đại từ quy mô địa phương tới toàn cầu.
 • Sinh viên được trang bị kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp. Sinh viên có trình bày viết hoặc thuyết minh một vấn đề trong thực tế hoặc khoa học, có kỹ năng thu thập dữ liệu ngoài trời và trong nhà, có kỹ năng trình bày và phân tích trực quan bằng các công cụ và phần mềm bản đồ, viễn thám và GIS trong giám sát, mô hình hoá các sự vật và hiện tượng trênTrái đất.
 • Sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan về giải quyết những vấn đề thực tế liên quan quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên và môi trường, tai biến thiên nhiên trong các cơ quan nhà nước như các Bộ, ngành cấp Trung ương đến địa phương hoặc trong các công ty tư nhân, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài. Sinh viên có thể theo học tiếp bậc thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành liên quan đến địa lý, quản lý tài nguyên và môi trường, bản đồ viễn thám và GIS tại ĐHQGHN và các trường đại học trong và ngoài nước
3. Chuẩn đầu ra 
 • Có khả năng phát hiện, phân tích và giải thích các đặc điểm và quá trình diễn ra trong tự nhiên và xã hội.
 • Có khả năng phát hiện, đánh giá các hiện tượng, vấn đề ở quy mô địa phương và vùng liên quan đến địa lý, quy hoạch, tài nguyên và môi trường.
 • Có khả năng sử dụng công nghệ bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý để xây dựng, phân tích và lập bản đồ các vấn đề liên quan trong địa lý.
 • Có trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, có thể viết và trình bày ý kiến chuyên môn bằng tiếng Anh ở mức độ nhất định.
 • Có khả năng làm việc độc lập, có thái độ làm việc chuyên nghiệp, hợp tác và trách nhiệm trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế. Có khả năng giao tiếp cá nhân và nghề nghiệp tốt, có kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp.
4. Khung chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:

137 tín chỉ

- Khối kiến thức chung:

16 tín chỉ

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:

7 tín chỉ

  + Các học phần bắt buộc

2 tín chỉ

  + Các học phần tự chọn

5/15 tín chỉ

- Khối kiến thức theo khối ngành:

22 tín chỉ

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:

23 tín chỉ

  + Các học phần bắt buộc

21 tín chỉ

  + Các học phần tự chọn

2/8 tín chỉ

- Khối kiến thức ngành:

69 tín chỉ

  + Các học phần bắt buộc

49 tín chỉ

  + Các học phần tự chọn

13/89 tín chỉ

  + Khóa luận tốt nghiệp/Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
Xem chi tiết KCT tại đây

7 tín chỉ

5. Triển vọng nghề nghiệp

Cơ hội thực tập

 • Sinh viên phải đi thực tập ngoài trời hàng năm tại Ba Vì, Cúc Phương, Tam Cốc Bích Động, Sầm Sơn và Đồ Sơn. Trong năm cuối, sinh viên phải đi thực tập thu thập số liệu tại các địa phương trong cả nước tùy theo đề tài.
 • Sinh viên được hỗ trợ kinh phí thực tập. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học hoặc năm cuối được các đề tài, dự án hỗ trợ thực địa, tài liệu và công cụ nghiên cứu, được giới thiệu đến các cơ quan chuyên môn như Cục Bản đồ, Cục Viễn thám, các Viện nghiên cứu và Sở ban ngành địa phương và các doanh nghiệp có hợp tác với Khoa để thực tập.

Vị trí nghề nghiệp

 • Các vị trí nghề nghiệp trực tiếp liên quan đến bằng cử nhân Địa lý Tự nhiên: Nghiên cứu viên địa mạo, cảnh quan và địa lý nhân văn; Chuyên gia bản đồ; Chuyên gia / Chuyên viên tư vấn về công nghệ đo đạc bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lý, Chuyên gia tư vấn về môi trường; Chuyên viên quản lý hoặc nghiên cứu viên về quy hoạch lãnh thổ; Giảng viên / giáo viên địa lý.
 • Các vị trí nghề nghiệp cần cử nhân Địa lý tự nhiên: Nhân viên tổ chức phi chính phủ về cứu trợ và phát triển, thiết kế cảnh quan, Quản lý logistics và phân phối sản phẩm; Nghiên cứu thị trường; Bảo tồn thiên nhiên; Tư vấn phát triển bền vững; Chuyên gia/nghiên cứu viên, tư vấn viên du lịch; quy hoạch giao thông..

Một số địa chỉ tuyển dụng:

 • Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu
 • Các Viện, Cục và Trung tâm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý biển đảo, đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường, viễn thám...
 • Các Viện nghiên cứu như Viện Địa lý, Viện Địa chất, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp
 • Các phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Các phòng về quản lý tài nguyên Sở Tài nguyên và Môi trường, Các phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch kiến trúc... các tỉnh
 • Dự án nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ (NGOs)
 • Công ty, các doanh nghiệp liên quan đến thiết bị hoặc tư vấn về đo đạc bản đồ, viễn thám và GIS, tư vấn tài nguyên và môi trường, quy hoạch lãnh thổ...

6. Học phí, học bổng

 • Học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, năm học 2022-2023 là 1.350.000đ/ tháng/sinh viên.
 • Học bổng: Ngoài các học bổng hỗ trợ học tập của Trường, sinh viên theo học tại Khoa Địa lý còn nhận được:
  • Học bổng Địa hình quân sự
  • Học bổng Ponychung, Shinnyo-en, Kumho, Kova, Posco, Lawren sting, Yamaha, Mitsubishi, Dongbu
  • Học bổng BIDV, Đạm Phú Mỹ, Vừ A Dính
  • Các học bổng trao đổi học tập, nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân khác.  


Lễ trao học bổng Địa hình quân sự


Phỏng vấn nhận học bổng Cargc -McGill

 7. Hoạt động sinh viên  


Sinh viên nghiên cứu bản đồ chuẩn bị thực tập ngoài trời


Sinh viên tham gia tổ chức ngày hội đón tân sinh viên


Sinh viên trình bày poster báo cáo khoa học tại hội nghị Khoa học sinh viên Trường


Sinh viên đi thực tập tại Đồ Sơn


Sinh viên đi thực tập tại Ba Vì


S
inh viên thực tập tốt nghiệp tại Sa Pa


Sinh viên tại giờ giải lao trong lớp


Sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa

 8. Các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn


Thực hiện Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên” nghiên cứu du lịch và liên kết vùng


Tham gia cùng Hội Hang động Hoàng gia Anh phát hiện hang Sơn Đoòng

 


Các dự án hợp tác với Quảng Ninh về đánh giá môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, quản lý chất thải và bảo tồn đất ngập nước


Thực hiện Chương trình Khoa học Công nghệ Nhà nước Phát triển bền vững vùng Tây Bắc thiết lập hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên


Thực hiện
Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ sử dụng ảnh vệ tinh nghiên cứu di sản miền Trung


Thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ Biển


>> Quay lại Đào tạo đại học