skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn: Phấn đấu đưa Khoa Địa lý trở thành đơn vị đào tạo & nghiên cứu khoa học về Địa lý, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường có uy tín và có lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại về lĩnh vực Địa lý, Quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ nhu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Triết lý giáo dục: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công bố triết lý giáo dục của mình thông qua các giá trị cốt lõi:  

  1. Chất lượng xuất sắc: Trường luôn hướng đến chất lượng xuất sắc trên mọi lĩnh vực, trong mọi hoạt động của mỗi cá nhân, đơn vị, tập thể và luôn vượt trội trong việc cung cấp một chất lượng giáo dục tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu người học.
  2. Đổi mới và sáng tạo: Trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và sáng tạo trong các hoạt động, nhất là trong đào tạo và NCKH. Sáng tạo tri thức là một trong những mục tiêu quan trọng của Trường.
  3. Trách nhiệm xã hội cao: Trường cam kết mang đến cho người học một chất lượng đào tạo và phục vụ tốt nhất. Cán bộ và sinh viên luôn đề cao tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân và cộng đồng; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Việt
  4. Hợp tác và thân thiện: Trường luôn tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, mọi thành viên đều được tôn trọng, bình đẳng và khuyến khích phát triển.

Trên cơ sở đó, Triết lý giáo dục của Khoa Địa lý được xây dựng theo 3 tiếp cận chính:

  • Học tập chủ động và học đi đôi với hành
  • Chất lưng cao
  • Trách nhiệm xã hội  

Học tập chủ động và

học đi đôi với hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách tiếp cận “Học tập chủ động và học đi đôi với hành” có thể hiểu ngắn gọn qua câu thành ngữ tiếng Việt là 4H “Học - Hỏi – Hiểu – Hành

Hai chữ H đầu tiên (Học – Hỏi) nhấn mạnh rằng sinh viên cần học tập chủ động. Sinh viên được khuyến khích trong thiết kế kế hoạch học tập phù hợp nhu cầu của bản thân. Khoa đưa ra các phương pháp giảng dạy đa dạng (thuyết trình, thảo luận nhóm, seminar, giải quyết tình huống, bài tập...) cùng với việc sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại để hỗ trợ (trình chiếu, video...) để tạo ra môi trường học lý thú, cuốn hút sinh viên học tập chủ động hơn.

Hai chữ H thứ 2 (Hiểu – Hành) nhấn mạnh tiếp cận học đi đôi với hành. Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các hình thức tham gia câu lạc bộ khoa học sinh viên, sinh hoạt chuyên đề khoa học, công bố báo cáo khoa học tại các hội nghị hội thảo khoa học và trên các tạp chí chuyên ngành. Sinh viên cũng được tham gia khảo sát thực địa, thực hiện khóa luận, đề tài nghiên cứu và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học trong thực tế. Khoa Địa lý đảm bảo giảng dạy các nội dung thực hành và thực tập nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra, có việc làm đáp ứng nhu cầu đa dạng về nguồn nhân lực trong xã hội.

 

Chất lượng cao

Với tầm nhìn của Khoa Địa lý, tương ứng với tầm nhìn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực địa lý, quản lý đất đai, quả lý tài nguyên và môi trường, phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo có uy tín và thứ hạng cao trong khu vực.

Trách nhiệm xã hội

Nội dung giảng dạy và nghiên cứu tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm của đất nước cho mục tiêu phát triển bền vững